Nieuwe Muziekuitgaven: Een psalm een lied door Dick Sanderman, Psalmvoorspelen door Dick Sanderman, Schubertiade-Suite, Choral Preludes Organ Volume 6, Koraal- en liedbewerkingen door Cor Kee

EEN PSALM, EEN LIED
Het eerste boek dat ik wil bespreken is: Een Psalm, een Lied. Eenvoudige harmonisaties en voorspelen bij bekende psalmen en gezangen, voorzien van vingerzettingen, voor orgel zonder pedaal door Dick Sanderman. De titel dekt de lading. Volgens Sanderman is de moeilijkheidsgraad van de voorspelen en koralen in deze bundel afgestemd op het niveau dat een gemiddelde leerling na twee a drie jaar orgelles kan hebben bereikt. Aan zo’n laagdrempelige muzikale insteek is behoefte. Wanneer blijkt dat het artistieke gehalte van goed niveau is en getuigt van inventiviteit, kan ik me voorstellen dat dit boek in het orgelonderwijs een hoge vlucht kan nemen.
(Editie Willemsen nr. 1037)

PSALMVOORSPELEN
Dick Sanderman schreef ook het eerste deel in een nieuwe serie voorspelen met zettingen voor alle psalmmelodieën. Het zullen uiteindelijk 10 banden worden. De eerste band bevat de Psalmen 1, 11 21, 31(71), 41, 51, 61, 81, 91, 101, 121, 141. 
U begrijpt welke psalmen band II zal gaan bevatten. Volgens de componist zal op de meeste voorspelen toch wel even gestudeerd moeten worden. Fraaie voorspelen vind ik Psalm 1, 51 en 121, maar ook de overige zijn — soms meer, soms minder (Psalm 101) — de moeite waard. Het is zeker niet de eerste serie met voorspelen over psalmmelodieën. De organisten mogen zich mijns inziens gelukkig prijzen dat er zo veel verschijnt, zeker wanneer men weet dat uitgevers aan orgelmuziek in wezen een karige boterham verdienen. Toch wordt koraalgebonden orgelmuziek op grote schaal uitgegeven en uitgevers verdienen hiervoor een pluim. Ik meen dit een keer te mogen zeggen, immers zo veel koraalgebonden orgelmuziek als er in ons land verschijnt, mag als opmerkelijk worden beschouwd. Dat het meeste artistiek niet al te hoog grijpt doet er niets aan af. (Editie Willemsen nr. 1046)

SCHUBERTIADE - SUITE
Een fenomeen: orgelmuziek, niet op koraal- maar op profane melodieën gebaseerd. En niet zo maar melodieën, maar melodieën van Franz Schubert (1797-1828). Je moet haast schoolmuziek gestudeerd hebben om op het idee te komen je thema’s voor orgelmuziek te halen uit de Onvoltooide Symfonie, Heidenröslein, Die Forelle, Der Tod und das Mädchen en Erlkönig. Deze uitgave is een uitvloeisel van een concert dat Leander van der Steen (studeerde schoolmuziek en orgel bij Jan Raas aan het Utrechts Conservatorium) in 1997 gaf in de Oude Kerk van Ede. Op dit concert speelde hij acht thema’s, waaronder de vijf gebruikte thema’s in deze uitgave. Het publiek kon via een luisterquiz een prijs winnen wanneer het alle thema’s had gehoord. Voor diegenen, die zo’n idee voor het muzikaal vormen van vooral jongeren een goede zaak vinden, is deze muziek uitstekend. Zó, vind ik, gaat het enigszins tegen het karakter van het orgel in. Van der Steen schrijft niet erg ‘des orgels’, het eerste deel vind ik ronduit pianomuziek op het orgel, brrr, dat kan eigenlijk niet. Een nieuw fenomeen dus: wie ‘quiz-orgelmuziek’ zoekt voor orgel, vindt het hier. Voor het overige een overbodige uitgave.
(Editie Willemsen nr. 1071)

CHORAL PRELUDES ORGAN, VOLUME 6 De in 1986 naar Canada geëmigreerde Willem van Suijdam studeerde ondermeer bij Jaap Dragt, Charles de Wolff en Jean Guillou te Parijs. Zijn koraalbewerkingen zijn vooral op de populaire smaak gericht, maar.... Van Suijdam vervalt niet in storende en amateuristische fouten zoals slechte akkoordvoeringen, kwint- en octaafparallellen, verdubbelde tertsen, onlogische schrijfwijze of smaakbedervend orgelgejank. Van Suijdam kan het wel: componeren, ook in de bij velen populaire Feike Asma-stiji (Psalm 124). Volume 6 van de Choral Preludes opent met een Meditation over ‘Blijf bij mij Heer’. Niet onaardig, althans wanneer je van zijn populistische hoogromantische stijl houdt. Doorgaans is Van Suijdams muziek gemakkelijk uitvoerbaar en dat acht ik een voordeel. Slechts zeven pagina’s muziek is eigenlijk te weinig voor een boekje, dus... let u op de prijs. (Editie Willemsen nr. 1074)

COR KEE
Een lijvige bundel met 'De meest gespeelde koraal- en liedbewerkingen’ van Cor Kec. Albert van der Hoeven (1963) stelde de bundel samen en ‘herzag’ de muziek. Hij geeft echter niet aan wat hij herzag en dat had hij wel moeten doen. Graag had ik ook geweten uit welke bundels Van der Hoeven deze muziek heeft gehaald. Dit zijn toch elementaire fouten in het bezorgen van muziek. Ook de uitgever had hier op moeten letten. Bij een herdruk graag verbeteren. Aan de componist Cor Kee wijdt Van der Hoeven een in kleine letter gestoken tekst, terwijl hij over zichzelf in grote letter met foto verhaalt waar hij gestudeerd heeft. Dat ontsiert dit boek en dat verdient Cor Kee niet. Jammer. De 64 pagina’s tellende bundel is qua omslag en notengravure smaakvol uitgegeven. De bekende Psalm 24 ontbreekt niet. Verder treft u aan: Hymne Psalm 116, ‘Heer ik hoor van rijke zegen’, ‘Daar in ruist langs de wolken’, de bekende Koraalsuite, Toccata Psalm 33, Psalm 91, Zondagslied Psalm 122, Ambrosiaans lofgezang, ‘Rust mijn ziel’, en de Psalmen 25, 27, 89, 97, 108, 119 en 146.
Er is een generatie organisten die wellicht de vroege werken van Cor Kee niet kent. Deze bundel is een mogelijkheid om het jeugdwerk van deze organist te leren kennen. Ondanks het voorwoord aanbevolen. (Editie Willemsen nr. 1066)