Koos Damman, Suite du Premier Ton

Bij uitgeverij Edition Oresto te Muiden verscheen van Koos Damman een Suite du premier ton (psalm 88) voor orgel. De in 1938 in Amsterdam geboren organist en kerkmusicus studeerde aan de conservatoria van Alkmaar en Hilversum. Hans van Nieuwkoop was zijn orgeldocent. Hij is als cantor-organist verbonden aan de S.O.W.-gemeente in Muiden en vaste bespeler van het historische orgel in de Hervormde kerk van Muiden. De Suite is opgedragen aan Bert Lassing, die in 1996 25 jaar organist in Culemborg is. Beide organisten kennen elkaar lang. “Vanaf de schoolbanken waren wij al druk bezig met alles wat maar orgel heette uit te proberen. Ik herinner me nog heel goed de vele bezoeken na schooltijd bij hem thuis, waar het orgelspel in alle gradaties klonk.” (citaat uit het Woord vooraf) Dit laatste, “in alle mogelijke gradaties”, gaat ook op voor de muzikale inhoud van dit werk. Dit stuk is geschreven in de vorm van een Franse suite, geïnspireerd op de Franse voorbeelden uit de 17de en 18de eeuw. Damman: “Enerzijds is een eigentijdse opzet nagestreefd, anderzijds is de schrijfwijze traditioneel.” Deze vlag dekt inderdaad de muzikale lading. Soms roept dit vraagtekens op, vooral bij de inleiding, die mijlenver verwijderd is van de stijl waarin de psalmmelodie is getoonzet: een eigentijdse inleiding en een traditionele - overigens heel mooie - zetting. Het werk vervolgt met achtereenvolgens Fugue grave, Récit de Cornet, Duo, Tierce en taille, Trio, Voix Humaine (...) en Dialogue. Dit laatste deel kan ook op twee orgels worden uitgevoerd. De koraalmelodie is dan toebedeeld aan het Positif of Orgue II. Mooi gegraveerd en uitgegeven. Aanbevolen voor liefhebbers van de Franse esprit uit de barok.

Koos Damman, Suite du premier ton
Prijs f 26,90.
Uitgave Edition Oresto
De Pauw 22
1398 CT Muiden. 

NOGMAALS: HET BERKENWOUDER ORGELBOEK

Bij de bespreking van het Berkenwouder Orgelboek in de Orgelvriend van januari j.l. had ik aan alle hieraan meewerkende componisten aandacht willen besteden. Door een speling van het lot is het werk van Jan Wisse (Psalm 93) overgeslagen. Dit wil ik graag rechtzetten, omdat de indruk kan ontstaan dat deze omissie iets te maken zou hebben met de kwaliteit van Wisse’s bewerking, en dat is geenszins het geval. Wisse droeg aan het Berkenwouder Orgelboek bij in de vorm van een in een persoonlijk klankkoloriet gegoten bewerking in gematigd moderne romantische stijl. De derde variatie bevat een knappe canon. Het is wel even studeren geblazen. Nu ik het toch over deze aardige uit gave heb: de bijdragen van Dick den Engelsman (Psalm 140) en Paul Wols (Psalm 51) noemde ik “harmonisch goed”. Bij deze wil ik stellen dat het mooie, bruikbare bewerkingen zijn. Ere wie ere toekomt.