Compositieconcours Kampen Bovenkerk van 19 november 2005

De partituur van de Toccata à la Chaconne is nu vrij beschikbaar. Zie rubriek Bladmuziek

Nieuw filmfragment
Fragment uit de Toccata à la chaconne op de fluitregisters.

Aanvullend nieuws
Na 19 november heb ik de Toccata à la chaconne verder uitgewerkt. Thans is de uitgave afgerond. Enkele improvisatorische fragmenten, zoals een meno mosso (Linkerhand met Fagot 16') en een canon (beide te zien en te horen in het filmfragment op deze site) zijn definitief uitgewerkt en in noten gevat. De suggesties van de jury (met de voorzitter Hans Fidom is enkele malen overleg geweest) zijn daarenboven con amore ook zo veel mogelijk verwerkt in de uitgave. Al met al heb ik tot aan 12 januari 2006 nog intensief gewerkt aan deze compositie. Ook de computernotatie heb ik overigens zelf gedaan (In Sibelius).
Deze uitgave is (nog) niet in de handel, helaas. Onderhandelingen daarover zijn nog niet afgerond. Zodra er hier meer over bekend is wordt dit ook op deze site gezet. Er zal in ieder geval zo snel mogelijk een handelsuitgave komen.
Tot die tijd kan IEDERE GEÏNTERESSEERDE een kopie van de Toccata à la chaconne bij de componist aanvragen.
Laat van uw belangstelling blijken en vraag een kopie van dit werk aan tegen een geringe vergoeding! (Euro 5,= + 1,60 verzendkosten)
Er is bij de lay-out van het werk ook veel zorg besteed om het omslaan van de bladzijde dáár te laten gebeuren waar een hand van de organist(e) vrij is. Dat heeft hoge eisen gesteld aan de lay-out, maar nu is het dan ook een plezier om uit het boek te spelen.
De componist hoopt dat zijn stuk zal worden uitgevoerd op concertpodia, want daar is het voor bedoeld.
Vandaar de moeite om deze uitgave alvast ter beschikking te stellen.
Het voorwoord van de uitgave kunt U hier alvast downloaden.

Onderstaand een groot deel van de tekst van het juryrapport: (Jury: Hans Fidom, Wim de Ruiter en Joris Verdin)
"De Toccata à la chaconne staat als een huis: het stuk heeft vaart, een niet mis te verstaan ritme, en is anderzijds ook verrassend door de improvisatoire onderdelen. De vorm is hecht: het materiaal dat in het begin wordt gepresenteerd alsook het gebruik ervan komen op gezette tijden terug en geven het geheel structuur. De Toccata past bovendien zeer goed op orgels als dat van de Bovenkerk: de dynamiek van de oude windvoorziening geeft het stuk een mooi ademende werking, en ook de registratiemogelijkheden van oude orgels kunnen met dit stuk op een extraverte manier worden getoond. Imponerend is het thema met dubbelpedaal: fraaie lijnen voegen zich aaneen tot een stevig fundament voor de compositie."
"De jury adviseert Willem van Twillert zeker verder te gaan als componist. Toegankelijke muziek schrijven kent zo zijn eigen moeilijkheden, en Van Twillert bewijst dat hij zich daarvan bewust is. Enkele sessies met een componist kunnen hem wellicht helpen bij het beter benutten van de kansen die het materiaal biedt.
We hopen meer van deze componist te horen, temeer omdat hij aantoont dat oude orgels en nieuwe muziek prima kunnen samengaan."|
Filmfragment van de prijsuitreiking

23-11-2005

Bericht uit de Stentor: Joodse Japanner wint organistenconcours door LEX GUNNINK

21 NOVEMBER 2005 - KAMPEN - De finale van het Hinsz-compositieconcours in de Bovenkerk is gewonnen door de Japans-joodse organist Paul Takahashi.

Takahashi was een van de zes toporganisten die de finale van het concours wisten te bereiken. Zijn 'Invisible Motions' was gebaseerd op ritmes uit de Balkan. Het werk ontvouwde zich als één vrolijk dansant scherzo, vol
hinkelende ritmes. Daarbinnen een vierdelige opzet: na een opening met draaiorgel-effecten een sectie met melodieflarden, begeleid door rustige harmonieën.
Vervolgens een langzame dans in een heldere mixtuurklank, afgesloten door een reminiscentie aan de opening.

De publieksprijs ging naar Willem van Twillert met 'Toccata é la Chaconne': een op een Hongaars volkslied gebaseerd werk met een aantrekkelijke afwisseling tussen virtuoze toccata-passages en marselementen. Een wervelend stuk muziek, rijk aan klankkleur.

De overige werken waren van Jaap Jan Steensma, Arend Kettelarij, Rob van der Hilst en Allan Segall.
Eerstgenoemde kwam met het 'Idee', gebaseerd op 'Ik wil mij gaan vertroosten'. Zijn werk kende twee elementen: de liedmelodie, eenvoudig begeleid met open kwinten, gezet tegenover dansante elementen, waarmee hij een hecht bouwwerk neerzette.
Rob van der Hilst kwam met een compositie die heel vrij van vorm was, als betrof het een improvisatie, en zonder duidelijke presentatie van een liedthema.
Een heel andere aanpak hanteerde Arend Kettelarij in zijn 'Out of Shinar'.
Kettelarij had zijn werk gebaseerd op maar liefst drie verschillende thema's, die eerst alle drie éénstemmig werden gepresenteerd. Maar hiermee had Kettelarij meteen een probleem voor zichzelf geschapen; het lukte niet
om hier een overtuigende, organische eenheid van te smeden. Mede door de vele rusten in het werk klonk het geheel verbrokkeld en ook qua klankkleur was er onvoldoende te beleven.
Tenslotte klonk 'Unzer Nigundl' van de Amerikaan Allan Segall, tegenwoordig woonachtig in Amsterdam, en uitgevoerd door organist Chris Bragg. Een vrij korte, ééndelige fantasie over een Joods volkslied. Aangenaam om naar te luisteren, maar wel erg traditioneel in vierkwartsmaat en in mineur. Segall had gekozen voor overwegend luide klankkleuren en zette zo als het ware een uitroepteken achter het concours.
[Tekst grotendeels door Gerco Schaap]

 

20-11-2005

19-11-2005 Hinsz Compositieconcours in de Bovenkerk te Kampen
Uit veertien anoniem gemaakte inzendingen selecteerde de jury zes composities, die zaterdagmiddag op het monumentale Hinsz-orgel door de componisten ten gehore werden gebracht. Alleen het laatste werk, Unzer Nigundl van Allan Segall, werd niet door hemzelf uitgevoerd maar door de Schot Chris Bragg. Het publiek en de jury (Hans Fidom, Wim de Ruiter en Joris Verdin) bleven onkundig van de componistennamen. Het publiek sprak een duidelijke voorkeur uit voor de Toccata à la chaconne van Willem van Twillert. De jury gaf daarentegen de eerste prijs aan Invisible Motions, een stuk, gebaseerd op traditionele volksdansen uit de Balkan-regio en Roemenië en de daarbij behorende ritmes. Paul Takahasi, van Japans-Joodse afkomst, beoogt met dit werk een brug slaan tussen muziek uit ‘oost’ en ‘west’.
Na de prijsuitreiking speelden de eerste prijswinnaar én de publieksprijswinnaar hun composities nogmaals op het Hinsz-orgel.
De organisatie van het concours was uitstekend. Een verslag van dit concours zal worden gepubliceerd in het januarinummer van maandblad de Orgelvriend.
Linksboven een actiefoto tijdens de tweede uitvoering, na het bekend worden dat Willem met zijn Toccata à la Chaconne met ruime meerderheid van het publiek de Publieksprijs had veroverd van het Hinsz Compositieconcours in de Bovenkerk te Kampen op 19 november 2005.Registranten: op de voorgrond Marco van der Werf en achteraan Arjan Trouwborst.
(Foto: G.A. Schaap, Baarn)