Foto's van het concert in de Petruskerk te Leens door Willem van Twillert op 20 september 2003.
De foto's zijn gemaakt door Willem Flink.

Het rugwerk van het in 1734 door Albertus Anthoni Hinsz (1704  - 1785) opgeleverde orgel.
Dit was het tweede grote orgel dat Hinsz vervaardigde. Het eerste 2-klaviersinstrument maakte Hinsz in 1730/31) te Zandeweer. Het allereerste werk dat Hinsz in zijn zeer succesvolle orgelmakersloopbaan voltooide is het rugwerk van het Schnitger-orgel in de Martinikerk te Groningen (1729/30).
Het rugwerk te Leens baseerde Hinsz op het rugwerk van het orgel van Frans Caspar Schnitger te Zwolle.
Het snij- en beeldhouwwerk is van Theodorus van der Haven (vleugelstukken?) en Caspar Struiwig (overige?).
Zijn frontontwerp te Leens heeft Hinsz nadien vaker als concept gebruikt.
Willem van Twillert repeterend voor het concert op 20 september 2003.
Programma zie de concertpagina
De onderkant van de linker spitstoren en het blinderingssnijwerk van de middentoren van het hoofdwerk. Aardig detail is de versiering van de onderkant van de spitstoren.
Onder de middentoren is het begin te zien van de luifel die over het beeld van koning David is gesneden.
Het orgel te Leens is opmerkelijk rijk van snijwerk voorzien.
Opvallend zijn de fraaie bakstukken van de klavieren. In 1843/44 restaureerde Geert Pieters Dik het instrument en ook de klaviatuur. Hij verwisselde de klavieren. Het rugwerk wordt thans bespeeld vanaf het bovenste manuaal. Dik toonde overigens respect voor het werk van Hinsz en veranderde er verder weinig aan. De intonatie van vooral de tongwerken van HW en Ped is nog nagenoeg oorspronkelijk.
In 1795 hakte men onder invloed van de Franse revolutie (Bataafse tijd) de 16 kleine wapenschilden aan weerszijden van het rugwerk weg. In 1844 sneed de plaatselijke kuiper Aikema weer nieuwe wapenschilden. Pas in 1952 zijn de kleuren op de wapenschilden weer gereconstrueerd.
Op deze foto (rechts van het het rugwerk) ziet men de onderschriften van acht overgrootouders van Anna Habina Lewe. Zij was de vrouw van E.J. van Starkenborgh en het was zij die destijds de opdracht tot de bouw van dit grootse orgel gaf.
Links van het rugwerk de onderschriften en wapenschilden van de acht overgrootouders van Edzard Jacob van Starkenborgh, de echtgenoot van de opdrachtgeefster.
Koororgel in de Petruskerk te Leens gemaakt door Mense Ruiter, orgelmakers te Zuidwolde en opgeleverd in 1982.
In uiterlijke vorm gemodelleerd naar het rond 1745 vervaardigde huisorgel (niet meer bestaand) van DaniŽl Radermacher te Middelburg.
Dispositie: (D = discant / B = bas)

Manuaal ( C - f''' )
Holpijp 8' (C-B hout)
Prestant 8' D
Octaaf 4' B/D
Roerfluit 4' B/D
Octaaf 1' B/D
Pedaal (C - c' ) aangehangen

a = 435 Hz
Gelijkzwevende temperatuur
Winddruk 65 mm waterkolom