Foto's


Reportage Bavo-Orgel Haarlem

Links Haarlem St. Bavo:
http://www.organfestival.nl/
http://home.hetnet.nl/~aehrenburg/
http://www.josvanderkooy.com 
http://www.rvc.nl/historical/haarlem/Mullerorgel.htm

Foto genomen vanaf de omloop. Links voor de Prestant 32' van de linkerpedaaltoren.
Willem van Twillert achter de klaviatuur
Na afloop van het orgelconcert in 1998 in het lokaal "Carillon" (Een trefpunt van organisten) Na afloop komen organisten immer tezamen in het CARILLON aan de Grote Markt te Haarlem. Vlnr: Piet Kee, Willem van Twillert, Jos van der Kooy 
De beroemde trap waar de organist na het concert opklimt om zich te kunnen laten zien aan het publiek.
Deze foto laat zien dat het houtsnijwerk van het balkon ook aan de achterzijde is besneden. Vanuit de kerk is dit niet waar te nemen. Kosten noch moeite zijn dus gespaard bij zowel het innerlijk als het uiterlijk van dit prachtige instrument.
Het uiterlijk (de kas en het snijwerk en het verguldsel van echt bladgoud) kostte zowel bij de bouw als bij de restauratie meer dan het binnenwerk (pijpen, windlades, windvoorziening, tractuur, kortom het klankgevende element).
Klaviatuur, waarbij de lessenaar is verwijderd.
Na afloop van het gemeentelijk orgelconcert dat Willem van Twillert gaf (rechts derde van onderen) was er voor een delegatie uit Polen (op speciaal verzoek) gelegenheid een kijkje te nemen bij de speeltafel en vragen te stellen. Wanneer men direct na afloop van een orgelconcert de organist vraagt om even te mogen kijken is de kans groot dat dit wordt toegestaan, zeker wanneer de registrant(en) nog aanwezig is (zijn).
Wanneer men de trap verder oploopt komt men op deze geheime plaats. Geen overbodig luxe! Een knap staaltje bouwwerk overigens. Strikt voor de dienstdoende concertorganist bestemd.
De zon zet op spectaculaire wijze het Rugwerk van het Müller-orgel in de Grote of St-Bavokerk te Haarlem in het zonnetje.
Het Rugwerk gefotografeerd vanaf de omloop 
Wanneer een ex-leerling een concert geeft is de nestor Piet Kee, indien mogelijk aanwezig, en mag de 'leerling' zich verheugen in zijn deskundig commentaar. Een commentaar dat soms nog "besproeid'' wordt in het etablissement het CARILLON aan de Grote Markt met een genoeglijke borrel.
Links op de foto Mw E.L.S. Hendrikse. Zij is van de gemeente Haarlem de ambtenaar die alles beslist en regelt omtrent de gemeentelijk concerten en het tweejaarlijks Internationaal Orgelconcours. Rechts Piet Kee in een karakteristieke Pose.
Willem van Twillert aan de speelfafel van het Müller-orgel in de Grote of St-Bavokerk te Haarlem Rechts het lichtknopje voor het orgelbalkon waarop de organist gaat staan om zich na afloop van het concert aan het publiek te vertonen. Helaas is het knopje een detonerend element in het fraaie geheel. De speeltafel is niet origineel maar vervaardigd tijdens de restauratie door Marcussen & Son in 1961.
Het majestueuze orgelfront zoals je dit waarneemt wanneer je op het balkon naast de speeltafel naar boven kijkt. Let ook op het schitterende unieke houten dak met de gewelven.
Willem van Twillert aan de speelfafel van het Müller-orgel in de Grote of St-Bavokerk te Haarlem.