Muziek verschenen bij Uitgeverij WILLEMSEN

E mail: info@emcmusic.nl  of pvanzuylen@strengholt.nl
Flevolaan 41 - 1411 KC Naarden
Tel 035 6958599
www: http://www.muziekuitgeverijwillemsen.nl
 

Serie Psalmbewerkingen in klassieke stijl – Zettingen met c.f. in sopraan en in tenor en / of met tegenstem (tamelijk gemakkelijk speelbaar)

Reeds verschenen  
Deel I - Ed Willemsen nr. 1273 Psalm 41, 57, 103 
    Recensie uit de Orgelvriend 2010/05 door Gerco Schaap
Willemsen 1273
Deel II - Ed Willemsen nr. 1274 Psalm 17, 34, 63, 70 Willemsen 1274
Deel III - Ed Willemsen nr. 1277 Psalm 40, 46, 71 Willemsen 1277
Deel IV - Ed Willemsen nr. 1280 Psalm 23, 69, 73 en 110 Willemsen 1280
Deel V - Ed Willemsen nr. 1283 Psalm 24, 100, 104 en 123 Willemsen 1283
Deel VI - Ed Willemsen nr. 1284 Psalm 12, 47, 65, 121 Willemsen 1284
Deel VII - Ed Willemsen nr. 1289 Psalm 6, 22, 136, 146 Willemsen 1289
Deel VIII - Ed Willemsen nr. 1324 Psalm 29, 87, 135 Willemsen 1324
   
Nog te verschijnen  
Deel IX -Ed Willemsen nr. 1325 Psalm 48, 91, 130, 141 en 149 Willemsen 1325
Verschijnt in de loop van februari 2014
22 pagina's
Deel X - Ed Willemsen nr. xxx Psalm 21, 52, 150  
Deel XI ed Willemsen nr. xxx Download Psalm 25 Fantasia
DIT IS EEN TIJDELIJKE GRATIS DOWNLOAD.
DEZE BEWERKING ZAL VERSCHIJNEN IN VOLUME 11 IN DE SERIE PSALMVOORSPELEN.
THIS IS A FREE DOWNLOAD.
THIS PRELUDE WIL BE PUBLISHED IN THE SERIES GENEVAN PSALM-TUNE PRELUDES

Ook dit deel wordt uitgegeven bij Willemsen zie www.muziekuitgeverijwillemsen.nl
E-Mail: info@emcmusic.nl

 

Andere bij Willemsen verschenen composities

752 Zeven Psalmvoorspelen & Appendix [19 p.]
Canon Psalm 81 & Var. in "Orgelbüchlein-stijl"
Canon Psalm 105
Voorspel Psalm 106
Voorspel (Trio) Psalm 136
Voorspel en zetting met tegenstem Psalm 149
Toccata over Psalm 150
Appendix: Canon over Nu syt wellecome

762 Voorspelen & Harmonisaties met een tegenstem / Chorale preludes and Settings with a descant [25 p.]
Psalm 8 - 9 - 68 (Met/with Prelude) - 134 (Met/with Prelude) - 89 - 98 - 119 (Met/with Prelude) - 134(Met/with Prelude) - 134 (I-II-III -IV) - Magnificat (Prelude Lofzang van Maria - 140 (Met/with Prelude)

766 Partita over Psalm 49 / Variations on Genevan Psalmtune 49 [20 p.]
Zetting - Trio - Manualiter - C.F. in Pedal - Fughetta - Koraal met tegenstem / Chorale with a descant - Slotzetting / Setting

793 ORGEL Volume II [62 p.]
Psalm- en Koraalvoorspelen - Drie- en Vierstemmige Harmonisaties en Harmonisaties met Tegenstem - Allerlei Variatie technieken / Psalm- and Chorale preludes - Three-part and Four-part Harmonisations and Harmonisations with a Counterpoint - All Sorts of Variation Techniques 

914 Orgel Volume IV [33 p.]
Partita over psalm 134 Vierstemmige Harmonisaties en daarmee verband houdende variaties
Variations on ‘the old 100th’ Four-part settings connected with manualiter variations

921 ORGEL Volume V: [22 p.]
Partita over psalm 140 / Variations on: when in the hour of utmost need
Zetting met tegenstem / Setting with a descant - Trio C.F. in tenor - Zetting, manualiter, C.F. in tenor - Duo à 2 clav.- Trio C.F. in ped. 4' - à 2 Clav. e ped. - Manualiter - Fuga, C.F. in ped. Organo pleno - Zetting C.F. in ped.
Recensie: Kerk & Muziek Juli/augustus 1996  Rubriek onder de Loep recensent: Dick Sanderman 

939 ORGEL Volume VI [23 p.]
Variaties en Toccata over psalm 98 (66) (118) / Variations and Toccata on: Praise God, all ye lands, and Him honor Zetting - Aria C.F. in tenor - zetting,C.F. in sopraan - Variatietechnieken / Variation techniques - Zetting - Toccata - Aria CF in Ped. 4'
Appendix: Psalm 98 fuga en zetting. Gratis downloaden.

947 ORGEL Volume VII
Willem van Twillert: Variaties over psalm 68
Erratum pagina 17

923 ORGEL Volume VIII [44 p.]
Joachim Frisius: Jesu, geh voran (Lb 442) EG 391) - Psalm 8 (Lb 388) (EG 271)
Willem van Twillert: Variaties over Psalm 89 (Lb 399) - Psalm 101 (Lb 39) - Psalm 100/131/142 

948 ORGEL Volume IX [59 p.]
Willem van Twillert: Psalmen 6 , 48 & Lb 444 - Partita over psalm 74/116 & 138.
Joachim Frisius: Psalm 84 (EG 282) - Stille Nacht,... (Lb 143) (EG 46) - Lobet den Herren, alle, die Ihn ehren (EG 447) - Grosser Gott.../Grote God...(Lb 444) (EG 331) 

1031 [40 p.]
Henk Gijzen: Partita: Soms groet een licht van vreugde, (Lb 448)
Henk Gijzen: Zo laat Gij Heer, uw knecht (Lb 68)
Dick Koomans: Psalm 96, Pro Organo Pleno - Zetting /Setting
Willem van Twillert: Psalm 119, Trio – Fuga - Zetting met tegenstem / Setting with a descant
Joachim Frisius: Lobt Gott, ihr Chisten alle gleich, c.f. in tenor - Organo Pleno - Zetting met een tegenstem / setting with a descant (Lb 147)
Joachim Frisus: Wie lieblich ist der Maien, Var. (niet in Lb) (EG 501)
Joachim Frisius: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen Zetting/Setting – Var.
Willem van Twillert: Blijf mij nabij / Abide with me, Canon – Zetting/ Setting (Lb 392/358)
Dick Koomans: O Traurigkeit, o Herzeleid, Var. – zetting (Lb 195)
Joachim Frisius: Ist Gott für mich, so trete / Is God de Heer maar voor mij, Var. C.f. in tenor – Twee zettingen / Two settings

1273 [21 p.] (2009)
Drie psalmbewerkingen in klassieke stijl met diverse zettingen.
Gemakkelijk tot tamelijk gemakkelijk speelbaar.
Psalmen: 41, 57, 103

nr.. nog niet bekend [32 p.] (2009)
Drie psalmbewerkingen in klassieke stijl met diverse zettingen.
Gemakkelijk tot tamelijk gemakkelijk speelbaar.
Psalmen: 34, 40, 63 (17, 70)

2000 18 orgelstukken in klassiek stijl
Voor 2 manualen & Pedaal, gerangschikt in oplopende moeilijkheidsgraad (2e- tot 5e jaar)
( voordrachtstukken om beginnende organisten vroegtijdig te leren om het pedaal te bespelen)
Melodie voor portatief – Etude - Alla breve – Altijd is Kortjakje ziek – Hop Marjanneke – Dialoog – Preludium – Aria (vrij naar J. H. Knecht, 1752 –1817) – Ballade – Fantasia – Sortie in A – Trio - Aria (vrij naar J. H. Knecht) – Ciaconna – Trio in D – Fughetta in G - Pedaalstudies