Serie LITERATA

De St P.O.P. heeft twee nieuwe series het licht doen zien.
De series zijn verbonden met de parallel lopende serie DVD's .
De muziek die op de DVD's komt of staat wordt zoveel mogelijk als bladmuziek uitgebracht.
De gespeelde literatuur wordt gepubliceerd via de serie LITERATA
De achteraf genoteerde improvisaties worden uitgebracht via de serie IMPROVISATA.


Deel I / Volume I:

Aart de Kort:     Andante with Variations,
Aart de Kort:     Koraalbewerking: / Chorale prelude: “Ich steh’an deiner Krippe hier” (Melodie: J.S. Bach, 1736)
 

Later staat werk van Combes, Toccatine,  (opgenomen op de eerste CD IMPROVISATA te Amsterdam) Töpfer, Thema met variaties, Lloyd, Allegretto in E (opgenomen op 6 mei te Bolsward) en andere muziek op stapel.

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATA deel II Psalm 38 Fantaisie Heroïque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATA deel III Dankt dankt nu allen God (LvdK 44)

De omslagen van deze fraaie uitgaven zijn in fullcolour met prachtige foto's van het front van het orgel in de Grote- of Maria Magdalenakerk te Goes recent door WvT gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Literata 5 met composities van Willem van Twillert
Inhoudsopgave:
O kom, o kom, Immanuël  (LvdK 125, EG 19)
 -5 st. Zetting ISetting / Satz en Trio
Liefde Gods die elk beminnen (LvdK 443)
 -Grand choeur en zetting
Bedroefde herteken - Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (GvL 456, Tussentijds 2)
 -Prelude, Var. I, Var. II majore, Var. III, Zetting
God roept ons, broeders , tot de daad (LvdK 474)
 -Voluntary en zetting
Ik breng een rechter aan het licht (Tussentijds 50, EG 7)
 -Trio en zettingatz