Recensie De orgelvriend 1997/03 HARMONISEREN

Stephen Taylor: The Lost Chord / harmoniseren op toetsinstrumenten
Stephen Taylor, o.m. organist van de Nicolaikerk te Utrecht, schreef een harmonieleer getiteld: The Lost Chord / harmoniseren op toetsinstrumenten. Het bijzondere aan zijn methode is de didactische en methodische opzet. “Bij elke stap wordt niet meer theoretische kennis aangeboden dan op dàt moment van belang is, en wordt de muzikale betekenis van de theorie zoveel mogelijk toegelicht.” (citaat uit voorwoord) In een tijd waar het lesnemen (veel) geld kost is een dergelijke uitgave toe te juichen. Veel kan men zelf leren. Taylor maakt zijn pretentie waar. Het werk is helder opgezet en is, voor een speler die de nodige vaardigheid heeft, goed te hanteren. Zelfs zonder leraar, althans wanneer men voldoende speelervaring heeft. Men wordt aan de hand van Taylors werk meegevoerd naar (verre) einders om uiteindelijk zelf harmonisaties en/of voorspelen te kunnen maken, c.q. voorbereide improvisatie uit te voeren. Vreemd genoeg legt Taylor zijn lat niet zo hoog. Hij stelt dat, na het doorwerken van zijn harmonieleer, men gestimuleerd is de “eigen creativiteit te benutten in het harmoniseren en wellicht improviseren. Bovendien, een verbeterd inzicht in de harmonieleer betekent een verbeterd inzicht in de te spelen literatuur en wellicht een grotere leesvaardigheid, doordat de speler bepaalde zaken gemakkelijker herkent en begrijpt.
Wanneer men Bert Matter’s " In goede Harmonie" erbij gebruikt, zijn de door Stephen Taylor gestelde doelen zonder meer haalbaar. Een nuttig cadeau; ook wanneer men ‘slechts’ op de hoogte wil worden gesteld van de elementaire harmonisatiebeginselen. De uitgave is vriendelijk geprijsd.
Distributie: Boeijenga BV, Kleinzand 165, 8601 BG Sneek. Prijs f 25,-