Foto's van het Boogaard-orgel te Geldermalsen mei 2004

De linkerpedaaltoren van het Boogaard-orgel te Geldermalsen van boven af gefotografeerd. Foto: W. van Twillert

Ide Boogaard zet een pijp terug in het front van het Bovenwerk in zijn orgel te Geldermalsen. 
Let ook op de overlengte van de frontpijpen middenachter op de foto. Links ziet men het latwerk boven de frontpijpen van het Bovenwerk, waar Ide, die het front ook heeft ontworpen, een fijnzinnig eenvoudig latwerk heeft bedacht. Subtiel en op speelse wijze heeft Boogaard de breedte van het latwerk laten variëren. Zo werd een eenvoudige maar mooie ornamentiek bedacht als bekroning boven de pijpen van alle werken. Zie ook de foto van het front.
Foto: W.van Twillert

Willem van Twillert achter de speeltafel en Ide Boogaard aan "zijn" registers. 
De registertrekkers ontbreken nog. In plaats daarvan trekt Ide voorlopig aan een stokje dat in de opening van de registerknopduvel is gezet, zodat de registertrekker alsnog kan functioneren. Overigens moeten de registertrekkers dan zeer soepel lopen, ander hou je het stokje alleen in je vingers. Nou die registertrekkers lopen ook soepel. Maar meer hierover in het komende artikel in de Orgelvriend.
Foto: Matthijs Schilder

Binnenwerk Boogaard-orgel te Geldermalsen.
Goed te zien zijn de lange afstanden die ook de registerwellen afleggen in dit forse orgel. Er is bijvoorbeeld 260 meter (!) aan metalen registerwellen in het orgel verwerkt . Die wellen moet allen op tenminste 4 plaatsen uiterst nauwkeurig gelast worden. Kan men nagaan hoeveel werk er in een orgel gaat.
Foto: W. van Twillert

Dr. Matthijs Schilder achter de klavieren van het orgel te Geldermalsen. Op de achtergrond de orgelmaker.
Rechts op de voorgrond steken de stokjes uit de plaats waar binnenkort de registerknoppen in worden gemonteerd.

Het front van het Boogaard-orgel in de Bethelkerk te Geldermalsen.
In één van de komende nummers van de Orgelvriend zal WvT aan dit instrument uitvoerig aandacht besteden.
Foto: W. van Twillert

Wil men meer informatie dan kan men ook de site van Boogaard orgelbouw bezoeken: http://www.orgelmakerijboogaard.nl 
Dispositie

Hoofdwerk
Prestant 16'
Prestant 8'
Fluit 8'
Quintadeen 8'
Roerquint 6'
Oktaaf 4'
Fluit 4'
Quint 3'
Oktaaf 2'
Terts 1 3/5'
Cornet V
Mixtuur IV
Scherp V
Fagot 16'
Trompet 8'
Tremulant 

Bovenwerk (in zwelkast)
Bourdon 16'
Prestant 8'
Holpijp 8'
Salicionaal 8'
Viola di Gamba 8'
Voix Celeste 8'
Salicet 4'
Fluit 4'
Nasard 3'
Woudfluit 2'
Flageolet 1'
Schalmey 8'
Tremulant 

Pedaal
Prestant 16'
Subbas 16'
Roerquint 12'
Oktaaf 8'
Gedekt 8'
Oktaaf 4'
Bazuin 16'
Trombone 8'

Rugwerk
Prestant 8'
Fluit 8'
Oktaaf 4'
Roerfluit 4'
Quintfluit 3'
Oktaaf 2'
Sesquialter II
Mixtuur IV
Dulciaan 8'
Tremulant 


Speelhulpen
Koppel Hoofdwerk - Bovenwerk
Koppel Pedaal - Hoofdwerk
Koppel Pedaal - Bovenwerk
Koppel Pedaal - Rugwerk
Koppel Hoofdwerk - Rugwerk

Systeem: mechanische sleeplade-systeem
Stemming: gelijkzwevend