Psalmharmonisaties met tegenstem

 

Correcties in DEEL II psalmharmonisaties met tegenstem

Er zijn helaas twee fouten in de uitgave geslopen.
PSALM 101, pagina 7, 2e regel: er staan in de tweede regel, bij de twee lage d noten, HALVE notenwaarden, terwijl dat KWARTnoten behoren te zijn. Men kan dat wijzigen door de halve noten zwart te maken en ook de overige noten een één maal zo snelle notenwaarde te geven.
PSALM 147, pagina 29: tweede melodienoot: er staat een E terwijl dit een D behoort te zijn.

Vanaf de derde druk (Oktober 2009) zijn deze twee fouten verbeterd.
 

 

Voorbeeld psalm 19

Voorbeeld psalm 33